Materská škola, Ul. Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov

kontakt: 056 672 40 48, kontakt ŠJ: 056 672 27 23

 

Riaditeľka MŠ (učiteľka tr. č.1)

Mgr. Slavka Iľková

Zástupkyňa (učiteľka tr. č. 2)

p. Katarína Kušnírová

Tr. učiteľka triedy č.1

Bc. Zuzana Demková

Učiteľka triedy č.1 (úväzok)

p. Anna Formelová

Tr. učiteľka triedy č.2, vedúca MZ

Mgr. Helena Vincejová

Tr. učiteľka triedy č. 3

p. Hana Ščúrová

Učiteľka triedy č. 3

p. Viktória Bačová

Tr. učiteľka triedy č. 4

p. Milota Kolesárová

Učiteľka tr. č. 4

p. Zuzana Holišová

Tr. učiteľka triedy č. 5

p. Alena Šuľová

Učiteľka triedy č. 5

p. Katarína Čierna

Vedúca ŠJ

p. Monika Pavličová

Hlavná kuchárka

p. Adriana Pasztorová

Kuchárky

p. Milena Maskaľová (úväzok)

p. Terézia Hippová

p. Natália Horváthová (úväzok)

Upratovačky

p. Miroslava Karolyiová

p. Mariana Piňková

Údržbár

p. Marián Pavlič

Hospodárka školy (úväzok)

p. Marta Poláková

PaM (úväzok)

p. Andrea Klasovská

Ekonómka (úväzok)

p. Judita Kertiščáková

 

 

elokované pracovisko MŠ, Ul. Pri Polícii 2667

kontakt: 056 676 37 25

 

Zástupkyňa (učiteľka tr. č. 2)

p. Oľga Davalová

Učiteľka triedy č. 1

Mgr. Katarína Ješová (MD)

p. Diana Suchaničová (zast. uč. počas MD)

Tr. učiteľka triedy č. 1

Bc. Žaneta Gajič

Tr. učiteľka triedy č. 2

p. Marianna Gibová

Tr. učiteľka triedy č. 3

Mgr. Mária Mocňanská

Učiteľka triedy č. 3

Mgr. Erika Vargová

Tr. učiteľka triedy č. 4

p. Mária Postihačová

Učiteľka triedy č. 4

Mgr. Erika Vargová

Tr. učiteľka triedy č. 5

Viktória Pavličová

Učiteľka triedy č. 5

p. Simona Kuľhová

Vedúca ŠJ

p. Monika Pavličová

Hlavná kuchárka

p. Viera Tomčíková

Kuchárky

p. Marcela Babinčáková

p. Monika Ballová (úväzok) t. č. dlhodobá PN

p. Erika Balážiová (zastupujúca počas PN)

Upratovačky

p. Alena Jendželovská

p. Marta Horaniová

p. Monika Ballová (uväzok)

Údržbár

p. Jozef Hliva

 

 

elokované pracovisko MŠ, Ul. 29. augusta 392

kontakt: 056 672 27 17

 

Zástupkyňa (tr. učiteľka triedy č.1)

p. Mária Beslerová

Učiteľka triedy č. 1

p. Dominika Eštoková (MD)

p. Stela Pilátová (zastupujúca uč. počas MD)

Tr. učiteľka triedy č. 2

p. Martina Koščová

Učiteľka triedy č. 2

p. Jaroslava Amrichová

Sociálny pedagóg

Mgr. Michaela Ducárová

Asistent učiteľa

Mgr. Vladimíra Bačová

Upratovačka

p. Viera Sotáková

Pomoc. kuchárka

p. Priska Chomaničová