Elokované triedy 29. augusta

História

Zamestnanci

Interiér

Ďakujeme za 2% z Vašich daní

Tablá detí   Zelená škola
      Kolégium zelenej škoy Škultétyho

      Schválený environmentálny akčný plán MŠ Škultétyho Trebišov

      Zloženie ekologickej stopy školy

Školský rok 2012/2013

Deň otvorených dverí v zelenej škole