História -

 

alokované triedy MŠ, Ul. Pri Polícií 2667

 

 

 

Materská škola Sídlisko STRED 3, Komenského 2, Trebišov – slávnostne otvorená 15.05.1990

Prevádzka začala 16.05.1990 s počtom tried 2 a jedno oddelenie jaslí

Riaditeľkou MŠ: Eva Fořtová

Vedúca jaslí: Emília Bezegová

V školskom roku 1990/1991 bolo zariadenie rozšírené o jednu triedu

Riaditeľkou MŠ: Eva Fořtová

Zástupkyňou MŠ: Mária Johanidesová

15.09.1991 zrušené jasle

v priebehu roka zmena riaditeľky MŠ: Mária Johanidesová

Zástupkyňou školy: Eva Fořtová

Od 04.05.1992 bola zriadená 4 trieda v priestoroch jaslí

Zmena názvu sídla materskej školy: Ul. Pri Polícií 2667

01.04.2002 bola materská škola spojená do právneho subjektu Materskej školy, Ul. Škultétyho 1031/26, Trebišov ako pracovisko materskej školy

01.04.2002 hentai porn riaditeľkou MŠ: Mgr. S. Iľková

Zástupkyňou pracoviska: Mária Johanidesová

V školskom roku 2009/2010 otvorená 5 trieda